Tag: go online

พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย กระตุ้นการเติบโตในปี 2555 ด้วยธุรกิจออนไลน์

25 มกราคม 2555 – กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: Google จับมือพันธมิตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), ธนาคารกสิกรไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, ดอทอะไร (Dot Arai), เว็บบิส (Webiz) และ ไปรษณีย์ไทย ร่วมกันยืนยันว่าการทำธุรกิจออนไลน์ คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังเหตการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

Partner Articles