Tag: GO JEK

GET พร้อมให้บริการเต็มรูปในกรุงเทพฯ เปิด 3 บริการหลัก เรียกวิน ส่งของ สั่งอาหาร

GET แอปพลิเคชันบริการเรียกรถ รับส่งพัสดุ และอื่น ๆ พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้วในกรุงเทพฯ นำเสนอ 3 บริการหลัก GET WIN, GET DELIVERY และ GET FOOD

Partner Articles