Tag: GMS

ไม่ง้อ GMS ยอดใช้ Huawei Mobile Services ทะลุ 650 ล้านต่อเดือน

ตั้งแต่ Huawei ไม่สามารถใช้งาน Google Mobile Service บนสมาร์ทโฟนของตัวเองทำให้ต้องพัฒนา Huawei Mobile Services (HMS) ของตัวเองออกมาภายใต้ชื่อ AppGallery

Partner Articles