Tag: GET PAY

GET เปิดให้ใช้ GET PAY สำหรับจ่ายค่าอาหาร GET FOOD เพื่อให้บริการแบบไร้สัมผัสเต็มรูปแบบ

GET เตรียมเปิดบริการ GET PAY ให้พร้อมใช้ในการชำระค่าอาหารสำหรับบริการ GET FOOD เพื่อให้บริการแบบไร้สัมผัสเต็มรูปแบบได้ง่ายและสะดวกกว่า