Tag: Gartner

Gartner ชี้ชัด Android ครองตลาดเบ็ดเสร็จ

ผลสำรวจจากสารพัดสถิติ หลายเจ้าไม่รู้จัก หลายเจ้ารู้จัก แต่เจ้านี้น่าสนใจแน่นอน นั้นคือ Gartner ที่เผยผลสำรวจของตลาด OS Smart Phone ในภาพรวมทั้งหมดออกมาว่า

Partner Articles