Tag: Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch การกลับมาของ Smartwatch หนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุด ณ เวลานี้

หากจะพูดถึง Smartwatch ในตลาดตอนนี้ ต้องยอมรับว่าเหลือผู้เล่นไม่กี่รายจริงๆ ที่จะสามารถอยู่ในตลาดมาได้ถึงปัจจุบัน แต่หากเอ่ยถึงแบรนด์ Samsung เอง ก็ทำ Smartwatch ออกมาหลากหลายรุ่น แต่ก็ประสบปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ในระยะสั้นมากๆ เป็นปัญหาใหญ่ ของหลายๆ แบรนด์

Partner Articles