Tag: galaxy s3 mini

ยันยันแล้วขนาดหน้าจอ Galaxy S3 Mini

หลังจากมีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Galaxy S3 Mini หลังจากมีการค้นพบบัตรเชิญสื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว รวมไปถึงค้นพบรายชื่อในฐานข้อมูลของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในยุโรปที่ได้รายงานไปก่อนหน้าแล้วนั้น ล่าสุดทาง คุณ JK Shin ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้ด้วยตนเอง