Tag: Galaxy S III mini

Samsung Galaxy S III mini มาครบทุกสีพิมพ์นิยม (ซะที)

เปิดตัวกันไปพักใหญ่สำหรับ Samsung Galaxy S III mini ดูแนว Samsung ตอนนี้แล้ว การทำสีของโทรศัพท์มือถือในค่ายตัวเอง ไม่ว่าจะรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ สีที่เจอกันในแนว Galaxy S III ยกชุดตอนนี้ ในที่สุดก็มาลงใน Galaxy S III mini เป็นที่เรียบร้อย

Partner Articles