Tag: Galaxy A41

ตามมาติดๆ Samsung Galaxy A31 และ A41 เพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น

Galaxy A51 จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกจาก A Series ที่ทาง Samsung เปิดตัวในปี 2020 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Galaxy A31 และ Galaxy A41 เพิ่มเติมแล้ว

Partner Articles