Tag: Galaxy A4

รอพบน้องใหม่ Samsung เตรียมคลอด Galaxy A4 เร็วๆนี้

พบ Samsung ค่ายมือถือดังจากเกาหลีใต้เตรียมผลิต Galaxy A ออกมาอีกรุ่น หลังมีรหัสโมเดล SM-A430U ของ Galaxy A4 ไปปรากฏบนฐานข้อมูลของเว็บไซต์  Zauba