Tag: Electronic Government Agency (Public Organization)

EGA กระตุ้นภาครัฐเปิดข้อมูล API หนุนโครงการ Open Data เพื่อนักพัฒนา

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) กระตุ้นองค์กรภาครัฐให้ยอมเปิดเผยข้อมูล API เพื่อให้นักพัฒนาได้นำไปสร้างบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ประชาชน