Tag: egypt

ประเทศเกาหลีเหนือมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มืถือแตะหลักล้านแล้ว

ประเทศเกาหลีเหนืออย่างที่ทราบกันเป็นประเทศปิดที่มีการควบคุมทุกอย่างแม้แต่เรื่องโทรศัพท์มือถือก็เพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดมีสถิติที่สำคัญก็คือตอนนี้ทั้งประเทศมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วถึง 1 ล้านคน

Partner Articles