Tag: Earbuds

คาด “หูฟังไร้สายเอียร์บัด” จะขายได้ถึง 129 ล้านตัวในปี 2020

เผยรายงานเกี่ยวกับอนาคตของหูฟังไร้สายชนิดเอียร์บัด (Earbuds) ในมุมมองตลาดทั่วโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมียอดจำหน่ายมาถึง 129 ล้านตัว ภายในปี 2020

Partner Articles