Tag: dtac & Telenor Youth Summit 2014

dtac ชวน 2 เยาวชนจาก dtac & Telenor Youth Summit 2014 ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล รับวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา DTAC ได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมกันสัมภาษณ์ 2 เยาวชนต้นแบบ พลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ ณ Dtac House จามจุรีสแควร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ และร่วมฟังประสบการณ์บนเวทีเยาวชนโลก หลังเข้าร่วมโครงการ Telenor Youth Summit 2014 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 9 ถึง 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

dtac & Telenor Youth Summit : เผยเคล็ดลับสู่การเป็นผู้นำความคิดรุ่นใหม่กับสามผู้นำด้านความคิด

บทบาทของเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่หากมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม อาจเป็นการสร้างนวัตกรรมทางความคิด หรือมีอิทธิพลต่อคนในสังคมได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาผ่านแนวคิด มุมมอง และผลงานของผู้นำทางความคิดรุ่นใหม่ในโลกยุคออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ
HUAWEI MatePad Pro