Tag: dtac Free WiFi

ดีแทค เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free WiFi สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand และส่งเสริมนโยบาย ฟรีแท็บเล็ต

ดีแทคเปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free Wifi อันเป็นโครงการนำร่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษา และตอบสนองโครงการ ICT Free Wifi และโครงการ One Tablet Per Child หรือฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Partner Articles