Tag: dog

กองทัพฝรั่งเศสทดลองใช้หุ่นยนต์สุนัขชื่อ Spot ในการลาดตระเวน

กองทัพฝรั่งเศสเพิ่งนำหุ่นยนต์กลุ่มหนึ่งไปใช้ในการจำลองภารกิจการรบที่จัดขึ้นในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยสุนัขหุ่นยนต์ชื่อ Spot ผลิตโดย Boston Dynamics
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles