Tag: Digital Economy

นักวิชาการ ถกแนวทางประเทศไทยกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นักวิชาการตั้งโต๊ะถก การจัดสรรคลื่นความถี่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แนะภาครัฐควรเปลี่ยนวิธีเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมเปิดทางให้เอกชนทำหน้าที่บริการได้อย่างอิสระ โดยมีภาครัฐเป็นผู้ดูแล