Tag: Dell FX Architecture

Dell FX Architecture: ปฏิวัติทางเทคโนโลยีจากเดลล์เพื่อองค์กรธุรกิจที่มุ่งหน้าสู่ Software-defined Data Center

เดลล์แนะนำ Dell PowerEdge FX ใหม่ บนสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่ให้ความสามารถในการแบ่งระบบงานเป็นหน่วยย่อย (modularity) รวมถึงการปรับเพิ่มขนาด และประสิทธิภาพได้ตามความต้องการ (scalability)  โดยสถาปัตยกรรม FX ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถจัดการการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถปรับการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ให้เข้าสู่รูปแบบการทำงานที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Partner Articles