Tag: CurrentC

ก้างขวาง ร้านค้าอีกกลุ่มใหญ่ออกตัวไม่สนับสนุน Apple Pay ขจัดคนกลาง

งานนี้ถึงประกาศตัวว่ามีร้านค้าปลีกและธนาคารบริษัทเครดิตชั้นนำหลายๆ แห่งให้การสนับสนุนระบบการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ตัวใหม่ล่าสุดในตลาดอย่าง Apple Pay จากผู้ผลิต iPhone แต่ดูเหมือนว่าหลังจากเปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ถนนสายนี้ก็อาจจะไม่ได้โรงด้วยกลีบกุหลาบไปซะทั้งหมด เพราะในรายงานล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากลุ่ม CurrentC ออกมาประกาศไม่สนับสนุน

Partner Articles