Tag: Corona Virus

Xiaomi ปิดทำการช้อปในจีนทุกสาขา จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

Xiaomi ได้ประกาศว่าจะปิดร้านค้าออฟไลน์ในประเทศจีน เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มีผลตั้งแต่ 28 มกราคม ไปจนถึง 3 กุมภาพันธ์

Partner Articles