Tag: City Site

ดีแทคนำเสาสัญญาณรูปแบบใหม่ “ซิตี้ ไซต์” สู่ไทยเจ้าแรกรองรับการใช้งาน 3G, 4G

ดีแทคนำเสารูปแบบใหม่ “ซิตี้ ไซต์ (City Site)” สู่การขยายบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรก เพื่อรองรับการใช้งานหนาแน่นในเมืองที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือทั้ง 3G และ 4G สูงขึ้น โดยเสา “ซิตี้ ไซต์” นอกจากได้ถูกออกแบบมาให้รองรับทุกเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันรวมถึงสามารถอัพเกรดให้รอรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

Partner Articles