Tag: Cisco

ซิสโก้ ซีเคียวริตี้ เตือนภัยแฝงใน “ฟรี ไว-ไฟ” อาจได้ของแถมติดดีไวซ์ไม่รู้ตัว

ซิสโก้ ซิเคียวริตี้ ส่งคำเตือนถึงผู้ใช้ฟรีไว-ไฟ ในการทำงานนอกสถานที่ หรือท่องโลกอินเตอร์เน็ตในระหว่างวัน เป็นประจำ ให้ระวัง “ของแถม” ที่อาจตามมาจากการเชื่อมต่อ “Free Wi-Fi” เพราะอาจนำไปสู่การสร้าง “จุดอ่อน” ให้กับเครือข่ายองค์กรได้อย่างคาดไม่ถึงเมื่อกลับสู่ที่ทำงาน

Partner Articles