Tag: ChinaOS

จริงอ๊ะเปล่า… HTC ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับระบบ ChinaOS น้องใหม่จากจีน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ของอุตสาหกรรมระบบปฏิบัติการเกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานพัฒนาและวิจัยของประเทศจีน (China’s Academy of Sciences) ได้ร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นในการเปิดตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่ ChinaOS (COS) ซึ่งใช้พื้นฐานจาก Linux แต่เป็นระบบปิดที่ออกแบบมา

Partner Articles