Tag: Celia

Huawei เริ่มปล่อยอัปเดต Celia การสั่งงานด้วยเสียงที่เข้ามาแทน Google Assitant

Huawei เปิดตัว Celia ผู้ช่วยเสียงของตัวเองที่ก่อนหน้านี้มีการแนะนำพร้อมการมาของ Huawei P40 Series และ EMUI 10.1 สามารถใช้งานได้แล้วในบางประเทศ

Partner Articles