Tag: CDG

CDG กางแผนธุรกิจจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด ผสานจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มบริษัท CDG ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้กระแสเทรนด์โลกสู่เทรนด์ไทยในไม่ช้า กระตุ้นเศรษฐกิจต้องรุดหน้า พร้อมเตรียมจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด
HUAWEI MatePad Pro

Partner Articles