Tag: Bullying & Fake News

ITPC ดึง รมว.ดีอี และ 3 ค่ายมือถือ ร่วมวงเสวนา Bullying & Fake News

ITPC เปิดเวทีเสวนา “Bullying & Fake News ทันเกมสารพัดพิษออนไลน์สังคมไทย” ชวน รมว.ดีอี และ 3 ค่ายมือถือ ร่วมค้นหาแนวทางการแก้ไข การสร้างเครื่องมือ ชวนผู้ใช้ตื่นรู้เนื้อหาร้าย

Partner Articles