Tag: BSA

BSA เผยผลสำรวจอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังสูงถึง 66% แม้จะแนวโน้มลดลง

ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ประจำปี 2560 ของ BSA พบอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อยู่ที่ 66% (100 เครื่องพบ 66 เครื่อง) ในปี 2560 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 714 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 22,848 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2558 เล็กน้อยที่ 69% ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 57%

Partner Articles