Tag: bridge alliance

ผู้ให้บริการมือถือ 11ราย สมาชิก Bridge Alliance ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่าย M2M”ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ผู้ให้บริการมือถือชั้นนำ 11ราย ใน 11ประเทศ ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่าย M2M” (Machine to Machine) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อส่งมอบการให้บริการ M2M แบบครบวงจรในกลุ่มประเทศสมาชิก โดย Bridge M2M Alliance จะเป็นศูนย์รวมของบริการและโซลูชั่น M2M ที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันส่งมอบประสบการณ์แบบ “One Stop Shop” ให้กับลูกค้าต่างๆ ของประเทศสมาชิก

Partner Articles