Tag: Blind Smartphone

อินเดียกำลังวิจัย Smartphone เพื่อคนตาบอด

ทุกวันนี้ Smartphone ต่างๆ ที่เราใช้งานกันอยู่นั้น ต่างก็ออกแบบให้คนครบ 32 เป็นหลักได้ใช้กัน ถึงจะมีลูกเล่นที่รองรับกับผู้พิการบ้างก็ตาม แต่ความพิการอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของคนใช้ Smartphone อย่างยิ่ง คงเป็นเรื่องของตา เพราะข้อมูลทุกอย่างโดยหลักที่แสดงผ่านหน้าจอ

Partner Articles