Tag: BlackBerry Classic

BlackBerry แย้มรุ่นใหม่ BlackBerry Classic และ BlackBerry Passport

ในงานแถลงผลประกอบการของ BlackBery นอกจากข่าวดีเรื่องกระแสเงิน และการปฏิบัติการในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วยังมีการพูดถึงสมาร์ทโฟนที่ทาง BlackBerry จะวางขายในปีประกอบการ 2015 (ปีปัจจุบัน) นี้ด้วย โดยรุ่นซ้ายสุด BlackBerry Z3 หน้าจอสัมผัสล้วนๆ วางขายไปแล้วในประเทศอินโดนีเซีย และรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นได้แก่ BlackBerry Classic และ BlackBerry Passport โดยยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก เพราะจะมีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้