Tag: Barneys New York

Intel จับมือบริษัทแฟชัน Barneys New York เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ที่ “ดูดี”

Intel เองก็รู้ดีว่าอุปกรณ์สวมใส่นั้นแตกต่างกับตลาดเทคโนโลยีที่ผ่านมาไม่น้อย โดยเฉพาะผู้ใช้งานจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้นั้น ประการแรกไม่ใช่ความสามารถของอุปกรณ์ แต่เป็นเรื่องของความดูดีมีระดับในการนำไปสวมใส่ ดังนั้นจึงประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทในเครือวงการอุตสาหกรรมแฟชันอย่าง Barneys New York

Partner Articles