Tag: Bangkok International Digital Content Festival 2017

DEPA จับมือพันธมิตรจัดงานดิจิทัลคอนเทนท์แห่งปี “BIDC 2017” เริ่ม 20-24 มี.ค.นี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ,กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผนึกกำลัง 5 พันธมิตรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ จัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) 

Partner Articles