Tag: Aurora OS

สื่อนอกเผย Huawei กำลังพิจารณาใช้ Aurora OS แทนระบบของตนเอง

ลือ Huawei แสดงความสนใจที่จะนำระบบปฏิบัติการ Aurora OS ที่มีพื้นฐานการพัฒนามาจาก SailfishOS มาใช้กับอุปกรณ์ของตนเอง หลังถูกสหรัฐฯแบน

Partner Articles