Tag: ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014

วีโว่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานการประกวด ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาวีโว่เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนการแข่งขันออกแบบ ARCHITECTURE MUSEUM OF 21st CENTURY COMPETITION 2014 ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ร่วมกันระหว่างนิตยสาร B-1

Partner Articles