Tag: Apple watchOS 7

เทคนิคคำสั่งลัดซิงค์ Shortcuts บน iPhone ไปใช้บน Apple Watch

Apple watchOS 7 ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกทางลัดในการใช้งานโดยไม่ต้องปลดล็อก iPhone แต่ก่อนอื่นจะต้องเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งลัด Apple Watch ก่อน

Partner Articles