Tag: Apple One

Apple One บริการแบบสมัครสมาชิกของ Apple ที่ง่ายยิ่งกว่าที่เคย

Apple เปิดตัว Apple One™ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับบริการแบบสมัครสมาชิกทั้งหมดของ Apple โดยรวมทั้งหมดไว้ในแผนที่เรียบง่ายเพียงแผนเดียว