Tag: AOT

AOT จับมือ True เปิดให้บริการไวไฟฟรี

วันนี้ทางท่าอากาศยานประเทศไทยได้ประกาศจับมือกลุ่มทรู เพื่อให้บริการไวไฟฟรีสำหรับประชาชน และชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะเป็นบริการฟรี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียกใช้งานได้จาก SSID ในสนามบินที่ชื่อว่า AOT Free WiFi by True Move H ที่สนามบินนานาชาติหลักหกแห่งทั่วประเทศ

Partner Articles