Tag: Android Go Edition

สมาร์ทโฟน Android Go Edition รุ่นแรกของ Xiaomi ผ่านการรับรองแล้ว

Redmi Go สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android Go รุ่นแรกของ Xiaomi ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานทางการไม่ว่าจะเป็น IMDA ของสิงคโปร์, FCC ของสหรัฐอเมริกา และ EEC ของรัสเซีย เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้รหัสโมเดล M1903C3GG

Partner Articles