Tag: Android 4.4.4

ข้อมูลระบุ Android 4.4.4 เป็นการแก้ปัญหาความปลอดภัย (เท่านั้น)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Google ได้ออกไฟล์อัพเดท Android 4.4.4 สำหรับอุปกรณ์ Nexus ทั้งหมด (ขนาดไฟล์เพียง 3.5 MB) เมื่อพิจารณาจากอายุของ Android 4.3 ที่มีอยู่ราวๆ 2 สัปดาห์เท่านั้น และขนาดอัพเดทที่เล็กมาก ทำให้ถูกคาดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย และในวันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นการแก้ไขเรื่องความปลอดภัยจริงๆ

Partner Articles