Tag: Android 4.4.1

Android 4.4.1 มุ่งเน้นเพิ่มคุณภาพกล้องของโทรศัพท์

แม้ว่า Nexus 5 จะมีกล้องที่ดีขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านๆ มาเท่าใด หลายๆ คนก็ยังรู้สึกว่าคุณภาพของกล้องนั้นยังไม่สุด และแน่นอนว่าทาง Google ก็ทราบดีถึงจุดนี้ และสัญญาว่าจะออกอัพเดทแก้ไขในเร็ววัน

Partner Articles