Tag: AIS360

AIS เสริมแกร่งงานบริการด้วย AI ครบทุกช่องทางออนไลน์และโซเซียลมีเดีย

AIS เสริมประสิทธิภาพงานบริการด้วย AI มาให้บริการลูกค้าได้ครบทุกช่องทางออนไลน์และโซเซียลมีเดีย เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแบบ Full Service Digitization
HUAWEI MatePad Pro