Tag: AIS Safe&Care

“AIS Safe&Care” ใส่ใจเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือห่วงใย นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นเพื่อคนที่คุณรัก

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ย่อมมีคนที่รักและห่วงใย และจะยิ่งมากเป็นพิเศษถ้าพวกเขาเหล่านั้นคือคนในครอบครัว แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันทำให้หลายๆคนไม่มีโอกาสดูแลคนที่รักตลอดเวลา จะด้วยภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบก็แล้วแต่ แอพฯรีวิวจึงของนำเสนอผู้ช่วยที่จะมาลดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้

Partner Articles