Tag: AIS Knowledge Station

AIS Knowledge Station รับพระราชทานเกียรติบัตร “รางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเกียรติบัตร ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ภาคเอกชน ให้แก่ Knowledge Station ของ AIS

Partner Articles