Tag: AIS Insurance Service

AIS ควง Cigna ร่วมเปิดตัว “ครอบครัวอุ่นใจ” ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงประกันภัยได้ง่าย

AIS ผนึก บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (Cigna) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยชั้นนำระดับโลก เปิดตัวบริการใหม่ ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกอาชีพ

AIS เปิดตัวธุรกิจใหม่ AIS Insurance Service ประกันภัยออนไลน์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

AIS เปิดตัวใหม่ AIS Insurance Service บริการประกันภัยออนไลน์ ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงประกันภัยง่ายขึ้น ตอกย้ำผู้นำดิจิทัล แพลตฟอร์ม ตัวจริง!

Partner Articles