Tag: AIS GLOBAL Pay

AIS ขยายบริการ AIS GLOBAL Pay สู่ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทย

AIS จับมือ Singtel ลุยขยายบริการชำระเงินข้ามประเทศ (AIS GLOBAL Pay) อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ง่ายยิ่งขึ้น

Partner Articles