Tag: AIS Digital Life Arena

AIS ยกระดับการให้บริการแบบ Digitize Process 100% ประเดิมเปิด AIS Shop บริการแบบดิจิทัลทุกกระบวนการ

เอไอเอส พลิกโฉม AIS Shop รูปแบบใหม่เป็นยุคดิจิตอล นำความเป็น Digital ให้บริการกับลูกค้า เพิ่มความสะดวกสบาย ความแม่นยำ และรวดเร็วยิ่งกว่า ทุ่มงบแต่ละสาขากว่า 30 ล้านบาท ตั้งเป้าให้บริการเต็มแบบรูปแบบ 5 สาขาทั่วไทยภายในสิ้นปีนี้

Partner Articles