Tag: AIS Contact Center

AIS Contact Center กวาด 4 รางวัลใหญ่ จากเวที CRE Awards 2019

AIS Contact Center ท็อปฟอร์ม กวาด 4 รางวัลใหญ่ เวที CRE Awards 2019 ตอกย้ำผู้นำด้านการดูแลลูกค้าได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Partner Articles