Tag: AIS 5G

AIS ผนึก สถาบันวิจัย ม.อ. พัฒนานวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5

AIS ผนึก สถาบันวิจัย ม.สงขลานครินทร์ พัฒนา นวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ด้วยอุปกรณ์ DEVIO NB-XBEE l สำเร็จเป็นรายแรกของไทย

Partner Articles