Tag: Airbus

iPad บินสูง Airbus เตรียมใช้ช่วยขับเครื่องบิน

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า iPad นั้น ได้มีการนำไปใช้อย่างจริงจังในหลากหลายวงการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน ที่บริการสายการบินได้เริ่มมีการนำไปใช้แทนคู่มือการบินฉบับตีพิมพ์

Partner Articles