Tag: Adman Awards 2019

ภาพยนตร์โฆษณาจาก AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2019

AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที Adman Awards 2019 ด้วยผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” และ “อุ่นใจไซเบอร์”

HUAWEI คว้า 6 รางวัล Adman Awards 2019 จากภาพยนตร์สั้น “From Mate to Mate”

HUAWEI คว้า 6 รางวัล จาก Adman Awards 2019 จากผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “From Mate to Mate” ซึ่งถ่ายทำโดย HUAWEI Mate 20 Series

Partner Articles